ชิเนเต้ครองใจผู้ใช้ทั่วประเทศแล้ววันนี้!!

จากธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ด้วยการบอกปากต่อปาก ในปัจจุบัน บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด
มีสมาชิกนักธุจกิจมากกว่า 10,000 ราย ทั่วประเทศ พร้อมด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายมากกว่า 20%
อย่างต่อเนื่องทุกปี เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
 
บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัดขอกราบขอบพระคุณสมาชิกนักธุจกิจชิเนเต้และลูกค้าทุกท่าน
 
ทางบริษัทยังคงคุณภาพ และพยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้ารวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสมอมา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชิเนเต้ได้มีการร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของรายได้ให้กับสมาชิกนักธุจกิจชิเนเต้ และเพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะได้เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคที่กว้างมากขึ้น...ขอบคุณค่ะ