ก้าวต่อไปของ ชิเนเต้ สู่ตลาด เออีซี (AEC)


แม้ว่า บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด จะประสบความสำเร็จด้วยยอดขายที่พิสูจน์ถึงคุณภาพและความเชื่อถือจากผู้บริโภค แต่เราไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งยังพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้ารวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาด เออีซี (AEC) ที่กำลังจะมาถึง

ทาง ชิเนเต้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ชิเนเต้ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม โดยมีเนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนี้

- การผลิตผลิตภัณฑ์ ครีมลดฝ้า ลดริ้วรอย นิมฟ์ เดอ เมลา (Nymph De Mala) จากสมุนไพรดอกบัวสาย
- การผลิตผลิตภัณฑ์ ครีมกันแดด นิมฟ์ เดอ เมลา (Nymph De Mala) จากสมุนไพรดอกบัวสาย
- การผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ป้องกันและรักษาแผลเป็นนูน จากสมุนไพร ลิโค-สการ์ครีม (Lico-scar Cream)
- การเตรียมสารสกัดสมุนไพรดอกบัวสาย เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ครีมลดฝ้า ลดริ้วรอย และผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด นิมฟ์ เดอ เมลา (Nymph De Mala)

เพื่อผู้บริโภคในกลุ่มที่กว้างขึ้นในอนาคตจากการเปิดตลาดเออีซี (AEC) บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีจุดขายที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วย