แรลลี่การกุศล มอบทุนการศึกษา

อิ่มเอมใจกันทั้งผู้ให้ และผู้รับ บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด  และมูลนิธิมานิธิกุล ร่วมกับเจ้าหน้าที่และตัวแทนจำหน่าย จัดแรลลี่การกุศล มอบทุนการศึกษา โดยมอบให้กับมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพิ่ออาหารกลางวันในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา