ตารางการอบรมทำเครื่องสำอางค์
      ทางสถาบันอบรมธุรกิจ ชิเนเต้เบบี้เฟซ กำลังจะมีการอบรมการทำเครื่องสำอาง เช่น การทำน้ำหอม การทำเครื่องทำเครื่องสำอางค์ ชำระร่างกาย บำรุงผิว เพื่อให้คุณ ๆ ที่รักความสวยงามสามารถทำเครื่องสำอางและน้ำหอมใช้ได้เอง เพื่อความภูมิใจในฝีมือของตนเอง หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ และรับจำนวนจำกัดเพียงจำนวน 20 คนแรกเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลา สถานที่ จึงขอเชิญผู้สนใจแจ้งชื่อ
      โดยสมัครผ่านทาง Email :shinete@ymail.com เท่านั้น แล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับไป